Page 6 - ODRI Print katalog 2024 fl
P. 6

2228 FOSTER
              METALNA HEMIJSKA OLOVKA
              Dimenzije: Ø 1.1 x 14 cm | Pakovanje: 50/500
              Preporučena štampa: TAMPON, UV, LASER
                           60   30   23   20   51   50   12   10
           2195 LIMA                       2227 ROLI
              HEMIJSKA OLOVKA OD BAMBUSA SA             HEMIJSKA OLOVKA OD BAMBUSA SA
              TOUCH FUNKCIJOM                    TOUCH FUNKCIJOM
              Dimenzije: Ø 1.1 x 14 cm | Pakovanje: 50/1000     Dimenzije: Ø 1.1 x 13.7 cm | Pakovanje: 50/500
              Preporučena štampa: TAMPON, UV, LASER         Preporučena štampa: TAMPON, UV, LASER

            40  60  30  24  23  50  10              71
           2226 LINA                       2232 KLIK
              BIORAZGRADIVA HEMIJSKA OLOVKA OD BAMBUSA        PLASTIČNA HEMIJSKA OLOVKA
              Dimenzije: Ø 0.9 x 13.5 cm | Pakovanje: 100/1000    Dimenzije: Ø 1 x 13.8 cm | Pakovanje: 50/1000
              Preporučena štampa: TAMPON, UV, LASER         Preporučena štampa: TAMPON, UV

            71  60  30  23  51  10            90  30  23  50  11  10
    004 OLOVKE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11