Page 8 - ODRI Print katalog 2024 fl
P. 8

2187 FLORA                     2142 LINC
             PLASTIČNA TOUCH HEMIJSKA OLOVKA           PLASTIČNA HEMIJSKA OLOVKA
             Dimenzije: Ø 1 x 13.8 cm | Pakovanje: 50/1000    Dimenzije: Ø1.1 x 14.1 cm | Pakovanje: 50/1000
             Preporučena štampa: TAMPON, UV            Preporučena štampa: TAMPON, UV           90  40  30  23  51             40  60  30  24


          2003 505
             PLASTIČNA HEMIJSKA OLOVKA
             Dimenzije: Ø 1.1 x 13.7 cm | Pakovanje: 50/1000
             Preporučena štampa: TAMPON, UV           90  40   60   31   30  24   22   23   21   51  50   12   10
    006 OLOVKE
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13