Page 7 - ODRI Print katalog 2024 fl
P. 7

2215 LANDO                     2216 GRINET
           PLASTIČNA HEMIJSKA OLOVKA             PLASTIČNA HEMIJSKA OLOVKA

           Dimenzije: Ø 0.9 x 13.5 cm | Pakovanje: 50/1000  Dimenzije: Ø 1 x 14 cm | Pakovanje: 50/1000
           Preporučena štampa: TAMPON, UV, LASER       Preporučena štampa: TAMPON, UV
          90 40 23 30  10               90 40 60  30 23 51 12 10
        2015 FAVORIT                    2179 SLIMS
 HEMIJSKA OLOVKA OD BAMBUSA SA PLASTIČNA HEMIJSKA OLOVKA        METALIK PLASTIČNA TOUCH HEMIJSKA OLOVKA
 TOUCH FUNKCIJOM
 Pakovanje:      Dimenzije: Ø 0.9 x 14.2 cm | Pakovanje: 50/1000  Dimenzije: Ø 0.7 x 13.6 cm | Pakovanje: 50/1000
 Preporučena štampa: Preporučena štampa: TAMPON, UV           Preporučena štampa: TAMPON, UV

          90 30 23 10                 90 31  60 22 51  24
    2150 TRIPOL
 PLASTIČNA HEMIJSKA OLOVKA SOFT TOUCH PLASTIČNA HEMIJSKA OLOVKA
       SA MARKEROM I TOUCH FUNKCIJOM
 Pakovanje:  Dimenzije: Ø 1.1 x 14.2 cm | Pakovanje: 50/1000
 Preporučena štampa: Preporučena štampa: UV

    41  61  35  54  22
                                                   OLOVKE 005
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12